محصولات تیم ماهان حفاظ

کد 1
حفاظ پنجره و تراس

حفاظ تراس موردی ضروری برای تراس است و وجود آن حتی با داشتن حفاظ روی دیوار ضروری است؛ به‌خصوص وقتی که دسترسی به پنجره شما از بیرون چندان دشوار نباشد. حفاظ تراس یکی از موانع بزرگی است که برای جلوگیری از ورود سارقین و دزدها استفاده می شود. حفاظ تراس نقش خیلی مهمی در حفاظت و امنیت ساختمان ها دارد.

حفاظ پنجره ساختمان موضوعی متفاوت از حفاظ دیوار است و وجود آن حتی با داشتن نرده روی دیوار هم ضروری است. 

پروژه های حفاظ پنجره و تراس